Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
trikaladay.gr / Τοπικά / Προκηρύχθηκαν 47 θέσεις για τα νοσοκομεία και Κ.Υ Θεσσαλίας. Τρεις θέσεις στα Τρίκαλα

Προκηρύχθηκαν 47 θέσεις για τα νοσοκομεία και Κ.Υ Θεσσαλίας. Τρεις θέσεις στα Τρίκαλα

Η 5η Υγεινομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε την προκήρυξη 47 θέσεων των παρακάτω ειδικοτήτων και για τα κάτωθι Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ευθύνης της:

ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΤΕ Νοσηλευτικής (4) θέσεις
ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2) θέσεις
ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (2) θέσεις
ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (1) θέση
ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων) (1) θέση

ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Θερμαστών) (1) θέση

ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Προσωπικού (ειδικότητα Τραυματιοφορέων) (3) θέσεις

ΓΝ Τρικάλων: ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (1) θέση

ΓΝ Τρικάλων: ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας (1) θέση

ΓΝ Τρικάλων: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Θερμαστών) (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων) (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Νοσηλευτικής (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Πληροφορικής (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Φυσικοθεραπείας (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ειδικότητα Τραυματιοφορέων) (1) θέση

ΓΝ Λιβαδειάς-ΓΝ Θήβας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβα): ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας (1) θέση

ΓΝ Λιβαδειάς-ΓΝ Θήβας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβα): ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (1) θέση

ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Χαλκίδα): ΤΕ Πληροφορικής (1) θέση

ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Χαλκίδα): ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων) (1) θέση ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Χαλκίδα): ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Υδραυλικού) (1) θέση ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμη): ΠΕ Φαρμακοποιών (1) θέση

ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμη): ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1) θέση ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμη): ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (1) θέση

ΓΝ Λαμίας: ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Γόννων: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Φαρσάλων: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Αργαλαστής: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Σκιάθου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Μουζακίου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Παλαμά: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Αταλάντης: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Αλιβερίου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Ιστιαίας: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση
ΠΕΔΥ ΚΥ Μαντουδίου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση
ΠΓΝ Λάρισας-ΓΝ Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα Έδρας Λάρισα ΠΓΝ Λάρισας): ΠΕ Ακτινοφυσικών (2) θέσεις
ΠΓΝ Λάρισας-ΓΝ Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»): ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου (1) θέση

Oc καταληκτική ηιιεροιιηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται 15η Απριλίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους είτε προσερχόμενοι στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, είτε αποστέλλοντας τις αιτήσεις τους μέσω Ταχυδρομείου στην κάτωθι Διεύθυνση: 5° ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Περιοχή Μεζούρλο. ΤΚ 41110. Τ.Θ. 2101. Λάρισα, είτε τις καταθέτουν στα κατά τόπους Νοσοκομεία και αυτά με τη σειρά τους τις αποστέλλουν υπηρεσιακά στην 5η ΥΠΕ. (πληροφορίες: Β. Αρχοντούλη, αρ. τηλ/νου: 2413500844, e-mail: varc(a)dvpethessalv.gr. fax: 2410232929, 2410236660)

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις στην 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δύνανται να αποστείλουν μόνον τα συμπληρωματικά στοιχεία.

Υποψήφιοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ςττους καταλόγους επικουρικού προσωπικού πέραν του τέλους του επόμενου ημερολογιακού έτους από το οποίο είχαν εγγραφεί, διαγράφονται.

Προϋποθέσεις συιαιετογής – Δικαιολονητικά:

Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
Υπεύθυνη δήλωση (η οποία χορηγείται από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) που συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Ευκρινές φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 6 του Ν. 4052/12 και αποδεικνύουν την ύπαρξη εμπειρίας.
Βεβαίωση από τον ΘΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερομένου στα Μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων ή των ανέργων χωρίς επιδότηση.
Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας (αφορά μόνο τις θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρων)
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (ΐ) επεξεργασίας κειμένων (ii) υπολογιστικών κειμένων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (για τις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)
Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά για την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτικής.
Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον ΠΣΦ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στον ΠΣΦ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά για την ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπείας.

Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κριτήρια ανεργίας και εμπειρίας που ορίζονται στο άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα Μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται, αποκλειστικά, από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εγγραφή στα μητρώα ανέργων θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στο Δημόσιο Τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση της αντίστοιχης αναλυτικής βεβαίωσης ενσήμων εργασίας με κωδικό ειδικότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Όλα αυτά να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι η προϋπηρεσία που καταθέτει είναι πράγματι αληθή και αφορά στην ειδικότητα στην οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. Μόνο για την ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΥΕ Τραυματιοφορέων) λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε προϋπηρεσία.

Για την κάλυψη όλων των θέσεων/ειδικοτήτων που προκηρύσσονται οι ενδιαφερόμενοι θα ανατρέξουν στο επισυναπτόμενο Παράρτημα – Απαιτούμενα προσόντα.

Σημείωση:

Για όσους ενδιαφερόμενους έχουν καταθέσει αίτηση για την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και είναι σε ισχύ, δεν χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου αίτηση για την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων γιατί αποτελούν ίδια ειδικότητα (βλέπε παράρτημα – απαιτούμενα προσόντα). Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν καταθέσει αίτηση και για τις δύο (2) ειδικότητες θα ληφθεί υπόφη μόνο η αίτηση τους για την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Όσον αφορά τις θέσεις για τις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις του (βλέπε παράρτημα – απαιτούμενα προσόντα) βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (ί) επεξεργασίας κειμένων (ii) υπολογιστικών κειμένων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και λείπει η βεβαίωση θα πρέπει συμπληρωματικά να την προσκομίσουν, άλλως η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής.

Όσον αφορά την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτικής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά (βλέπε παράρτημα – απαιτούμενα προσόντα). Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και λείπει η βεβαίωση θα πρέπει συμπληρωματικά να την προσκομίσουν, άλλως η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής.

Όσον αφορά την ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπείας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον ΠΣΦ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στον ΠΣΦ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά (βλέπε παράρτημα – απαιτούμενα προσόντα). Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και λείπει η βεβαίωση θα πρέπει συμπληρωματικά να την προσκομίσουν, άλλως η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής.

Για την ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και λείπει το δίπλωμα θα πρέπει συμπληρωματικά να το προσκομίσουν, άλλως η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής, (βλέπε παράρτημα – απαιτούμενα προσόντα)

Για την ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού η προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για την ειδικότητα ΥΕ Τραυματιοφορέων.

Τέλος ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και τυχόν λείπει κάποιο δικαιολογητικό από την αίτηση, υποχρεούνται χωρίς άλλη ενημέρωση από την 5η ΥΠΕ να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα μας για την κατάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών τους, άλλως η αίτηση τους θα απορρίπτεται αυτόματα ως ελλιπής.

Δες επίσης

Με επιτυχία η 31η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος στα Τρίκαλα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Απριλίου η 31 η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος η ...

Αφήστε μια απάντηση