Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
trikaladay.gr / Ελλάδα / Ο λοχίας Αντώνης Δεληγιώργης ο ήρωας του 2015 σύμφωνα με την Guardian
ÊÜôïéêïé ôçò Ñüäïõ, äéáóþóôåò ôïõ ÅÊÁÂ, Üíäñåò ôïõ ëéìåíéêïý, áóôõíïìéêïß êáé åèåëïíôÝò áíáóýñïõí áðü ôçí èÜëáóóá Óýñéïõò ðñüóöõãåò Ýðåéôá áðü ôï íáõÜãéï ôïõ éóôéïöüñïõ óôï ïðïßï åðÝâáéíáí ôçí ÄåõôÝñá 20 Áðñéëßïõ 2015. Ôñßá Üôïìá -Ýíáò Üíäñáò, ìßá ãõíáßêá êáé Ýíá ðáéäß- áíáóýñèçêáí íåêñÜ áðü ôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ÆÝöõñïò ôçò Ñüäïõ. Ïé ðåñéóóüôåñïé ìåôáíÜóôåò Ýðåóáí óôç èÜëáóóá êáé êáôÜöåñáí íá âãïõí óôçí áêôÞ ìå ôç âïÞèåéá êáôïßêùí ôïõ íçóéïý. Óýìöùíá ìå ôï Ëéìåíéêü, Ý÷ïõí äéáóùèåß ìÝ÷ñé óôéãìÞò 83 Üôïìá, åê ôùí ïðïßùí 57 Ý÷ïõí ìåôáöåñèåß óôçí ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç ôïõ íçóéïý êáé 23 óôï íïóïêïìåßï.

Ο λοχίας Αντώνης Δεληγιώργης ο ήρωας του 2015 σύμφωνα με την Guardian

Η φωτογραφία που απεικονίζει τον Έλληνα λοχία να σώζει από τα κύματα στις ακτές της Ρόδου την 24χρονη Γουεγκάσι έκανε τον γύρο του κόσμου το 2015.

Η εφημερίδα Guardian περιγράφει το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ως μια απο τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες του 2015 που αποδεικνύουν τη γενναιότητα του Έλληνα.

Σύμφωνα με την Guardian:

Όταν ο Αντώνης Δεληγιώργης θυμάται την ημέρα που έγινε ήρωας, τα συναισθήματά του είναι ανάμικτα. Ακόμα και τώρα, όπως παραδέχεται ο ίδιος, έχει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. «Γιατί συμβαίνει αυτό;» αναρωτιέται για την προσφυγική κρίση. «Γιατί δεν μπορούμε να το σταματήσουμε και πότε θα σταματήσει; Αυτό αναρωτιέμαι όλο αυτό τον καιρό που το παρακολουθούμε από τις τηλεοράσεις μας. Ένα συνεχές ρεύμα ανθρώπων, απελπισμένων ανθρώπων, μωρών, παιδιών, που συνεχίζουν να έρχονται».

Η λέξη ήρωας δεν είναι μια λέξη που ο 34χρονος Έλληνας λοχίας δέχεται. Υπάρχουν, όπως λέει ο ίδιος, τόσοι πολλοί αφανείς ήρωες, που σώζουν καθημερινά ζωές. Ωστόσο η εικόνα του Αντώνη Δεληγιώργη που σώζει την Γουεγκάσι Νεμπιάτ, μια πρόσφυγα από την Ερυθραία, στις ακτές της Ρόδου, ξεχώρισε ως μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή φωτογραφία το 2015 για την ανδρεία του νεαρού.
Ο λοχίας Αντώνης Δεληγιώργης ο ήρωας του 2015 σύμφωνα με την Guardian

Το πρωί της 20ης Απριλίου, η βάρκα που βρισκόταν η Νεμπιάτ ανατράπηκε και η ανιδιοτέλεια του Δεληγιώργη ήταν αυτή που έκανε την Ευρώπη να παραμιλά. Έσωσε 20 από τα 93 άτομα που επέβαιναν στο σκάφος. Η Νεμπιάτ, που κατάφερε να κρατηθεί πάνω σε μια σημαδούρα, ήταν μεταξύ των τελευταίων που σώθηκαν. Μια έγκυος γυναίκα και πολλά παιδιά από την Συρία και την Ερυθραία, είχαν προηγηθεί. «Έκανα ότι έπρεπε να κάνω δήλωσε ο πατέρας των δύο παιδιών σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Guardian. «Τι να πω; Την έσωσα γιατί έπρεπε να σωθεί».

«Αν έπρεπε να το κάνω και πάλι, θα το ξαναέκανα» προσθέτει ο λοχίας. «Αν ήμασταν εμείς οι πρόσφυγες, θα θέλαμε και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο για εμάς».

ethnos.gr

Δες επίσης

Σοκ στην Καλαμάτα: Νεκρή 21χρονη που έπεσε από γκρεμό

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, έπειτα την τραγική είδηση του θανάτου ...

Αφήστε μια απάντηση