Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024
trikaladay.gr / Θεσσαλία / Συνεδριάζει η πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας για την περίοδο 2014 – 2020

Συνεδριάζει η πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας για την περίοδο 2014 – 2020

Πραγματοποιείται την Τετάρτη 24 Ιουνίου η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2014 – 2020.

Πρόκειται για το κορυφαίο όργανο παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αγριά Βόλου, στο ξενοδοχείο «Valis Resort», με ώρα έναρξης τις 10 το πρωί.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Έναρξη Συνεδρίασης , ώρα 10.00 π.µ.
Έγκριση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας
Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
Εξειδίκευση εφαρµογής του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων
Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ

III. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, πιλοτικές δράσεις
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ένταξη και την αντιµετώπιση της

φτώχειας ( ΠΕΣΚΕ)

Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιµοτήτων
Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ –

αιρεσιµότητα 7 «στατιστικά συστήµατα και δείκτες αποτελέσµατος»

Ενηµέρωση για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη-Παρουσίαση εγκυκλίου
Ενηµέρωση για το περιεχόµενο του Πλάνου Αξιολόγησης
Βασικά στοιχεία του νέου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (εφαρµοστικός

νόµος, διάρθρωση δοµών, νέα στοιχεία κλπ)

Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020
Άλλα θέµατα

ΙΙΙ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Δες επίσης

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για ένταξη ενίσχυσης όλων των πληγέντων θεσσαλικών επιχειρήσεων από τον Daniel

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας Στη συνεδρίασή του της 20ης ...

Αφήστε μια απάντηση