Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
trikaladay.gr / Τοπικά / Διακοπές ρεύματος το Σαββατοκύριακο σε οικισμούς και χωριά των Τρικάλων

Διακοπές ρεύματος το Σαββατοκύριακο σε οικισμούς και χωριά των Τρικάλων

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικέςεργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ06-08-2022

  1. Από ώρα08:00-10:30 στο χωριό Λόγγος, Πατουλιά, αποθήκες LINDL, πρατήριο καυσίμων Ιωάννου,Γκοργκόλης μηχανάκια,καθώς και από ώρα 08:00-15:00τα αρδευτικά πατουλιάς και ασβεστοποιία Τασούλας, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιομηχανίες, και βιοτεχνίες των παραπάνω περιοχών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07-08-2022

  1. Από ώρα 08:00-12:00στον οικισμό Αγ. Απόστολων Τρικάλων, ο οικισμός, η βιομηχανία γάλακτος ΦΑΓΕ, από την διασταύρωση τηςπεριφερειακής οδούκαθώς και από 08:00-15:00από μετά την ΦΑΓΕ έως και την βιομηχανίαζωοτροφών ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ, τα αρδευτικά, Φ/Β των παραπάνω περιοχών.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριναπό το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ./Ημερ.:04/08/2022

 

 

 

 

 

Προς:

 

 

 

Περίληψη: Δημοσίευση Ανακοινώσεως στον Τοπικό Τύπο.

 

 

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικέςεργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

 

ΣΑΒΒΑΤΟ06-08-2022

 

  1. Από ώρα08:00-10:30 στο χωριό Λόγγος, Πατουλιά, αποθήκες LINDL, πρατήριο καυσίμων Ιωάννου,Γκοργκόλης μηχανάκια,καθώς και από ώρα 08:00-15:00τα αρδευτικά πατουλιάς και ασβεστοποιία Τασούλας, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιομηχανίες, και βιοτεχνίες των παραπάνω περιοχών.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 07-08-2022

 

  1. Από ώρα 08:00-12:00στον οικισμό Αγ. Απόστολων Τρικάλων, ο οικισμός, η βιομηχανία γάλακτος ΦΑΓΕ, από την διασταύρωση τηςπεριφερειακής οδούκαθώς και από 08:00-15:00από μετά την ΦΑΓΕ έως και την βιομηχανίαζωοτροφών ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ, τα αρδευτικά, Φ/Β των παραπάνω περιοχών.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριναπό το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ./Ημερ.:04/08/2022

 

 

 

 

 

Προς:

 

 

 

Περίληψη: Δημοσίευση Ανακοινώσεως στον Τοπικό Τύπο.

 

 

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικέςεργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

 

ΣΑΒΒΑΤΟ06-08-2022

 

  1. Από ώρα08:00-10:30 στο χωριό Λόγγος, Πατουλιά, αποθήκες LINDL, πρατήριο καυσίμων Ιωάννου,Γκοργκόλης μηχανάκια,καθώς και από ώρα 08:00-15:00τα αρδευτικά πατουλιάς και ασβεστοποιία Τασούλας, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιομηχανίες, και βιοτεχνίες των παραπάνω περιοχών.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 07-08-2022

 

  1. Από ώρα 08:00-12:00στον οικισμό Αγ. Απόστολων Τρικάλων, ο οικισμός, η βιομηχανία γάλακτος ΦΑΓΕ, από την διασταύρωση τηςπεριφερειακής οδούκαθώς και από 08:00-15:00από μετά την ΦΑΓΕ έως και την βιομηχανίαζωοτροφών ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ, τα αρδευτικά, Φ/Β των παραπάνω περιοχών.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριναπό το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ./Ημερ.:04/08/2022

 

 

 

 

 

Προς:

 

 

 

Περίληψη: Δημοσίευση Ανακοινώσεως στον Τοπικό Τύπο.

 

 

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικέςεργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

 

ΣΑΒΒΑΤΟ06-08-2022

 

  1. Από ώρα08:00-10:30 στο χωριό Λόγγος, Πατουλιά, αποθήκες LINDL, πρατήριο καυσίμων Ιωάννου,Γκοργκόλης μηχανάκια,καθώς και από ώρα 08:00-15:00τα αρδευτικά πατουλιάς και ασβεστοποιία Τασούλας, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιομηχανίες, και βιοτεχνίες των παραπάνω περιοχών.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 07-08-2022

 

  1. Από ώρα 08:00-12:00στον οικισμό Αγ. Απόστολων Τρικάλων, ο οικισμός, η βιομηχανία γάλακτος ΦΑΓΕ, από την διασταύρωση τηςπεριφερειακής οδούκαθώς και από 08:00-15:00από μετά την ΦΑΓΕ έως και την βιομηχανίαζωοτροφών ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ, τα αρδευτικά, Φ/Β των παραπάνω περιοχών.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριναπό το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δες επίσης

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 15ην του μηνός Αυγούστου 2022 πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ...