Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την παρουσίαση του AI chatbot του gov.gr