Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023
trikaladay.gr / Τοπικά / Θανάσης Λιούτας: Υπεγράφη η ΚΥΑ για την ενίσχυση των 60 εκατομμυρίων στους αγρότες για λιπάσματα

Θανάσης Λιούτας: Υπεγράφη η ΚΥΑ για την ενίσχυση των 60 εκατομμυρίων στους αγρότες για λιπάσματα

Από 15 έως 25 Νοεμβρίου οι αιτήσεις των δικαιούχων.
«Άμεσα υλοποιείται η σημαντική μας δέσμευση για στήριξη των αγροτών, με
ενίσχυση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, για λιπάσματα, εξαιτίας της ενεργειακής
κρίσης και της αύξησης του κόστους τους», ενημερώνει ο Τρικαλινός Βουλευτής,
Θανάσης Λιούτας.
Η σχετική τροπολογία, υπογραμμίζει ο Τρικαλινός Βουλευτής, είχε ψηφιστεί προ
ολίγων εβδομάδων και άμεσα υλοποιούνται όλα τα βήματα, ώστε το ταχύτερο
δυνατόν να λάβουν τη σημαντική αυτή ενίσχυση οι αγρότες μας.
Στο επόμενο διάστημα, τονίζει ο κ. Λιούτας, θα έχουμε νεότερα και αναφορικά με τη
στήριξη προς τους κτηνοτρόφους μας για τις ζωοτροφές.
Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
τα βήματα και τις προϋποθέσεις.

Δελτίο Τύπου ΥΠΑΑΤ
Σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι
οποίες:
α) σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις
25.11.2022,
β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της
παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
γ)  έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν
εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και
δ)  δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη
και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του
Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ΚΥΑ:
1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης,
σύμφωνα με το άρθρο 1, υποβάλλουν από την 15 η  Νοεμβρίου 2022 έως
και την 25 η  Νοεμβρίου 2022 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Η είσοδος στην πλατφόρμα

διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της
ΑΑΔΕ.
2. Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση
παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021
και 30/09/2022. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

α. ΑΦΜ της επιχείρησης,
β. αύξοντα αριθμός παραστατικού
γ. ημερομηνία έκδοσης
δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά
λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).
Η ενίσχυση των 60 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα είναι ακατάσχετη.

Δες επίσης

Κυνήγι τρούφας για στελέχη των Δήμων και Ξενοδοχείων της περιοχής του Δήμου Μετεώρων

Κυνήγι Τρούφας για στελέχη των Δήμων και των ξενοδοχείων της περιοχής πραγματοποίησε το Μουσείο Φυσικής ...