Στο γραφείο του Δημάρχου Τρικκαίων στο Δημαρχείο Τρικάλων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου, συνάντηση μεταξύ της Ν.Ε. ΤΕΕ Τρικάλων και εκπροσώπων του Δήμου Τρικκαίων με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας των δύο φορέων σε μια χρονική συγκυρία που, λόγω της υλοποίησης έργων μεγάλης κλίμακας εντός των ορίων του Δήμου, απαιτείται μια εκτεταμένη σύμπραξη όλων των εκπροσώπων του τεχνικού κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε μια γενική ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Δήμου για την πορεία εξέλιξης όλων των έργων που πραγματοποιούνται στον Δήμο Τρικκαίων αλλά και για τα έργα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και επίκειται η έναρξη  υλοποίησης τους.

Από την πλευρά της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Τρικάλων τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα με βασικότερα σημεία τα εξής:

– Υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με αποτέλεσμα να αδυνατούν οι μηχανικοί της υπηρεσίας να ανταποκριθούν επαρκώς στην επίβλεψη των πολλών έργων που πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε εκτενώς η σημασία της εφαρμογής του θεσμού της ιδιωτικής επίβλεψης.

– Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας κατά την εκτέλεση των έργων ανάπλασης, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν νέες μεταγενέστερες παρεμβάσεις σε θέσεις υλοποιημένων έργων.

– Αναβάθμιση της εικόνας της πόλης σε συγκεκριμένα σημεία του αστικού και περιαστικού ιστού αφενός ως προς την ομαλή αποκατάσταση κατά την ολοκλήρωση εκτέλεσης των διάφορων έργων και αφετέρου στα πλαίσια της συντήρησης τους μετά το πέρας αυτών.

– Ανάγκη επικαιροποίησης και αναθεώρησης της πολεοδομικής μελέτης του κέντρου μέσω της προκήρυξης των νέων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

– Ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου GIS (Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών) ως ένα βασικό εργαλείο αποθήκευσης, επεξεργασίας και προβολής δεδομένων που σε ένα διαρκώς μεταβλητό περιβάλλον θα παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής προβλημάτων και στοχευμένης επίλυσης τους.

– Βελτίωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης Τρικάλων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων ιδιωτών μηχανικών. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικό ρόλο θα παίξει και η άμεση ψηφιοποίηση του αρχείου της πολεοδομίας.

Με το πέρας της διαλογικής συζήτησης και αφού συμφωνήθηκε η ευρύτερη συνεργασία των δυο φορέων, από την πλευρά της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Τρικάλων έγινε γνωστή η δυνατότητα σύστασης ομάδων εργασίας που θα μπορούν να συνεισφέρουν τόσο σε επίπεδο καταγραφής όσο και επίλυσης τεχνικών ζητημάτων σχετικά με τις υποδομές του Δήμου Τρικκαίων.

Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Τρικάλων στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος, Απόστολος Μπαταβάνης, ο αντιπρόεδρος, Δημήτριος Μούρκας, η γραμματέας, Ευθυμία Χατζούλη και τα μέλη Βασίλειος Στράτος και Ευάγγελος Ζαφείρης.

Από την πλευρά του Δήμου Τρικκαιών παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δημητριος Παπαστεργίου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γεώργιος Καταβούτας και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Θεοδώρα Σαργιώτη.