Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
trikaladay.gr / Επιχειρηματικότητα / Συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στο νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Business Growth Fund”

Συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στο νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Business Growth Fund”

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, ακολουθώντας πιστά την στρατηγική της που είναι η στήριξη των επενδύσεων και της ρευστότητας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, ανέπτυξε περαιτέρω τη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμμετέχοντας στο νέο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων «Business Growth Fund» , το οποίο περιέχει τρία νέα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Το νέο Ταμείο είναι πρόγραμμα συγχρηματοδότησης, το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ποσοστό 40 % και από την σύμπραξη της Τράπεζας Θεσσαλίας με συμμετοχή σε ποσοστό 60%.

Μέσω του Ταμείου  παρέχονται  χρηματοδοτικά προϊόντα με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους που περιλαμβάνουν:

–  μειωμένο  κόστους δανεισμού καθώς το 40% του δανείου παρέχεται από το Ταμείο άτοκα,

ενώ  παράλληλα εφαρμόζεται μειωμένο επιτόκιο για το υπόλοιπο ποσό.

–  μειωμένες εξασφαλίσεις

–  δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου κατά 3% για τα δύο πρώτα έτη αποκλειστικά και μόνο,

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από

προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Δημιουργήθηκαν τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που στόχο έχουν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα  λειτουργικών και επενδυτικών αναγκών:

  1. Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης  με διάρκεια από 2 έως 5 έτη και ύψος από €10.000 έως €1.500.000 με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 1 έτος,  που στόχο έχουν   την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

  1. Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans)

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με διάρκεια από 2 έως 10 έτη και ύψος από €25.000 έως €1.000.000  με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη, που στοχεύουν στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων τους,  συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

  1. Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans)

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με διάρκεια από 2 έως 10 έτη και ύψος από €80.000 έως €8.000.000 με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη,  που στοχεύουν στην στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας με την συμμετοχή της στα εν λόγω προγράμματα στηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα της Θεσσαλίας με υψηλή διασπορά κατανομής των εν λόγω χρηματοδοτικών εργαλείων σε περισσότερες επιχειρήσεις , παρέχοντας τους την δυνατότητα πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση. Οι εν λόγω ενέργειες , ακολουθούν  μία σειρά δράσεων και ενεργειών στα πλαίσια της επιχειρηματικής στρατηγικής της τράπεζας, όπως η πρόσφατη απορρόφηση από την ίδια την τράπεζα του υψηλότερου κόστους δανεισμού από την ραγδαία  άνοδο των επιτοκίων , προς όφελος των επιχειρήσεων πελατών της.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα  η επιχείρηση ακολουθεί την εξής γνωστή πλέον διαδικασία:

Α) Υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr, επιλέγοντας την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Β) Υποβολή αίτησης Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού  τόπου https://www.ependyseis.gr/ , όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας την  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Γ) Επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας, για την υποβολή του φακέλου.

Δες επίσης

Η ΟΛΥΜΠΟΣ ανάμεσα στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2024»

Η ΟΛΥΜΠΟΣ συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2024», σύμφωνα με το ...