Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
trikaladay.gr / Επιχειρηματικότητα / Ισχυρά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2024 για τη ΔΕΗ με επαναλαμβανόμενo EBITDA στα €459 εκατ.

Ισχυρά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2024 για τη ΔΕΗ με επαναλαμβανόμενo EBITDA στα €459 εκατ.

Η ΔΕΗ ξεκίνησε δυναμικά το 2024, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις για ένα ακόμη
τρίμηνο.
Η μείωση των λειτουργικών κινδύνων συνεχίστηκε για ένα ακόμη τρίμηνο με σημαντική
πρόοδο σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023 όσον αφορά στην ισχύ ΑΠΕ, στις
επενδύσεις και στο ανθρακικό αποτύπωμα της ΔΕΗ.
Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €501 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των
επενδύσεων στη Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες
της Διανομής και των ΑΠΕ σύμφωνα με τη στρατηγική της ΔΕΗ για αύξηση της
συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής της και την
ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και στη δραστηριότητα της
Διανομής ανήλθαν €420 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 123% σε σχέση με το α’ τρίμηνο
του 2023, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς από την Ρουμανία.
Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,7GW στο τέλος Μαρτίου 2024, με τα έργα
σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή να ανέρχονται σε 2,8GW, που
αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για
το 2026.
Επιπλέον, η ένταση εκπομπών Scope 1 βελτιώθηκε κατά 24% (0,50 τόνοι CO 2 /MWh
από 0,65 CO 2 /MWh), κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγής από λιγνίτη και της
ενίσχυσης της παραγωγής από ΑΠΕ.

Οικονομικές επιδόσεις
Σημαντικά αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το α’ τρίμηνο 2024 με τα κέρδη
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να
διαμορφώνονται σε €459 εκατ., αυξημένα κατά 64% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023,
λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής, της βελτίωσης της
κερδοφορίας των δραστηριοτήτων της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας
και της προσθήκης των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €122 εκατ. έναντι €73 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023,
κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας και της συνεισφοράς
των δραστηριοτήτων στην Ρουμανία.
Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €86 εκατ. έναντι €51 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023.
Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρά την επιτάχυνση των επενδύσεων. Η ΔΕΗ
διατήρησε τον δείκτη Καθαρό χρέος/LTM PF EBITDA τον Μάρτιο 2024 στο 2x, πολύ
χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει, με τον καθαρό δανεισμό να
διαμορφώνεται σε €3.377 εκατ. στις 31.03.2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Η ΔΕΗ ξεκίνησε το έτος δυναμικά με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία η οποία μας
επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τις προοπτικές μας για το 2024. Έχουμε αυξήσει τις
επενδύσεις μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη δραστηριότητας της Διανομής
σύμφωνα με το στόχο μας να γίνουμε ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων
υποδομών και υπηρεσιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα
ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του
Στρατηγικού πλάνου που παρουσιάσαμε τον Ιανουάριο στο Capital Markets Day,
αξιοποιώντας το επιχειρηματικό μας μοντέλο με παρουσία στην παραγωγή αλλά και την
διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μας προσφέρει ανθεκτικότητα σε περιόδους
μεταβλητότητας καθώς και ευκαιρίες για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις
δραστηριότητές μας και να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας.»

Προοπτικές για το 2024
Για το 2024, η ΔΕΗ αναβαθμίζει τον στόχο για επαναλαμβανόμενο EBITDA στα €1,8δισ.,
σε συνέχεια των ισχυρών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2024 και παρά την
συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Δραστηριότητα Εμπορίας
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,2% το α’ τρίμηνο 2024 1 ,
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Στην Ρουμανία, η ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,9% το α’ τρίμηνο 2024 2 έναντι της αντίστοιχης περιόδου το
2023.
Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στην Ελλάδα μειώθηκε σε 51% το α’
τρίμηνο 2024 από 61% το α’ τρίμηνο 2023, κυρίως λόγω της μείωσης του μεριδίου στους
πελάτες Υψηλής Τάσης σε συνέχεια της λήξης των προϋπαρχόντων σταθερών
τιμολογίων. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το αντίστοιχο μέγεθος μειώθηκε σε 51% τον
Μάρτιο 2024 (από 61% τον Μάρτιο 2023), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 23%
(από 84%) στην Υψηλή Τάση, 39% (από 34%) στη Μέση Τάση και 63% (από 65%) στη
Χαμηλή Τάση 3 . Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής
ενέργειας διαμορφώθηκε σε 16% 4 .

Δες επίσης

Η ΟΛΥΜΠΟΣ ανάμεσα στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2024»

Η ΟΛΥΜΠΟΣ συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2024», σύμφωνα με το ...