Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
trikaladay.gr / Επιχειρηματικότητα / Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στο πρόγραμμα του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικοτητας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στο πρόγραμμα του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικοτητας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρίζοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων αποτελούν έναν από
τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας και με στόχο να συμβάλει έμπρακτα στην
ενίσχυσή τους, συμμετέχει στην επανεκκίνηση του Προγράμματος του Ταμείου Μικρών Δανείων
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που χρηματοδοτείται εξ’
ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020.
Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού, με τα εξής βασικά
χαρακτηριστικά:
 ύψος δανείων από €3.000 έως €25.000
 διάρκεια από 2 έτη έως 7 έτη  (συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας περιόδου χάριτος έως 2
έτη )
Με τους κάτωθι ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους:
 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου
 μειωμένο επιτόκιο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς του Ταμείου
 δυνατότητα επιχορήγησης μέχρι του ποσού των €300 για την παροχή συμβουλευτικής και
τεχνικής υποστήριξης – mentoring
 χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
Χρηματοδοτούνται δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης και
ενδεικτικά δύναται να αφορούν:
• Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού.
• Γενικές δαπάνες που συνδέονται με την επένδυση όπως αμοιβές αρχιτέκτονα,
μηχανικού, συμβούλου.
• Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών.
• ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επιλέξιμων δαπανών.
• Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της
επένδυσης.
• Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης (ως μέρος της επένδυσης)
• Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών
(υπό προϋποθέσεις).
• Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύτευσή τους.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικό Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του
δικτυακού τόπου www.hdb.gr και μετά την αποδοχή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/
Γραφείο Τύπου
Συνεταιριστική Τράπεζα
Θεσσαλίας

Δες επίσης

ΟΛΥΜΠΟΣ: Έξι νέα διεθνή βραβεία ποιότητας στην φαρέτρα της

Η δέσμευσή μας να προσφέρουμε συνεχώς προϊόντα υψηλής ποιότητας και γεύσης επιβραβεύεται για μια ακόμη ...