Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024
trikaladay.gr / Θεσσαλία / Ερώτηση του Κυρ. Βελόπουλου στη Βουλή για το μολυσμένο νερό στη Θεσσαλία

Ερώτηση του Κυρ. Βελόπουλου στη Βουλή για το μολυσμένο νερό στη Θεσσαλία

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το μολυσμένο νερό στη Θεσσαλία κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της “Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος

Ακολουθούν η ερώτηση και η απάντηση

 

Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3' Νότιου Τομέα

Αθηνών

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Υγείας
Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Μολυσμένο το νερό στη Θεσσαλία»
Κύρια, κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με ενημέρωση κατοίκων της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα ανησυχητικό για την υγεία
των κατοίκων είναι το γεγονός της μόλυνσης που διαπιστώθηκε στα νερά της περιοχής
τους μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου που έπληξαν τον θεσσαλικό κάμπο. Μας
μετέφεραν οι ως άνω τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών που πραγματοποιηθήκαν
και δημοσιοποιηθήκαν από ειδικούς επιστήμονες για την ποιότητα του νερού στη
Θεσσαλία μετά τις πλημμυρικές απορροές που κατά τη διάρκεια εξέλιξης του
φαινομένου μετέφεραν ρυπαντικά φορτία τόσο στην επιφανειακή ζώνη (ποτάμια) όσο
και στην υπεδαφική ζώνη (υδροφόρο σύστημα). Τα σχετικά αποτελέσματα που
δημοσιοποιηθήκαν μεταξύ άλλων είναι τα εξής: α) οι δειγματοληψίες αποδεικνύουν
μόλυνση και ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής με σοβαρές επιπτώσεις για
τον τοπικό αλλά και τον ευρύτερο πληθυσμό. Πρόκειται για τεράστιες ποσότητες
επιφανειακής απορροής που κατά τη διάρκεια εξέλιξης του καιρικού φαινομένου
μετέφεραν είτε αγροχημικές ουσίες από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις είτε
ανεπεξέργαστα αστικά λύματα από διάφορους οικισμούς, καθώς και υγρά απόβλητα από
κτηνοτροφικές μονάδες, β) οι επιφανειακοί υδατικοί πόροι (ποτάμια) επιβαρύνθηκαν
ποιοτικά τόσο με μικροβιακά φορτία όσο και με σημαντικά χημικά φορτία (αγροχημικές
και φαρμακευτικές ενώσεις), γ) εξίσου ανησυχητικά είναι τα ευρήματα και στα υπόγεια
νερά της Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα στα νερά των γεωτρήσεων. Δειγματοληψίες σε
γεωτρήσεις του θεσσαλικού κάμπου δείχνουν επιβαρυμένα νερά, κυρίως ως προς τις
αγροχημικές ουσίες αλλά με ταυτόχρονη την παρουσία φαρμακευτικών και άλλων
ουσιών, καθώς και μικροβιακού φορτίου. Αυτό δείχνει ότι για τα ανώτερα τουλάχιστον
στρώματα του υδροφόρου συστήματος της περιοχής το ρυπαντικό φορτίο έχει
κατεισδύσει και διηθηθεί στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητούν οι ως άνω κάτοικοι να
δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις από την Πολιτεία για την ποιότητα του νερού στη
Θεσσαλία, καθώς και τα μέτρα που θα λάβει για την αποκατάσταση των προβλημάτων
που προέκυψαν από τις πρόσφατες πλημμύρες στα νερά της περιοχής τους.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1468
Ημερομ. Κατάθεσης: 1/11/2023

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις
από την Πολιτεία για την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλία;
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση
των προβλημάτων που προέκυψαν από τις πρόσφατες πλημμύρες στα νερά της
Θεσσαλίας για την προστασία της υγείας του ντόπιου πληθυσμού;
Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η απάντηση

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1468/1-11-2023 Ερώτηση
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, για τα θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής) απέστειλε, στις 15-9-2023, έγγραφο προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) της Θεσσαλίας, με το οποίο
ζήτησε να ληφθεί μέριμνα για μία διαδικασία συγκέντρωσης των συσκευασιών γεωργικών
φαρμάκων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (μη χρησιμοποιημένες συσκευασίες
αδιαπέραστες από το νερό αλλά με αλλοιωμένη ετικέτα, χρησιμοποιημένες συσκευασίες που
εκτέθηκαν στο νερό, συσκευασίες με υλικό διαπερατό από το νερό). Ειδικότερα, ζήτησε να
οριστεί συγκεκριμένος χώρος ή χώροι συγκέντρωσης των συσκευασιών εντός της περιοχής
ευθύνης κάθε ΔΑΟΚ (ελεγχόμενης πρόσβασης και με επαρκή εξαερισμό) και, στη συνέχεια,
καταστροφής τους με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Περαιτέρω, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 57652/10-11-2023 έγγραφο του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ, ως αρμόδιου να απαντήσει για τα θέματα που τον
αφορούν.
Τέλος, για τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση 1468/1-11-2023 και άπτονται των
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά την ως
άνω Ερώτηση στο εν λόγω καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1468/1-11-2023 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων»
Σε συνέχεια της ανωτέρω Ερώτησης και κατά το μέρος που αφορά στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σας γνωρίζουμε ότι ο
Οργανισμός μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κλήθηκε να συνδράμει με την επιστημονική και
συμβουλευτική αρωγή στην ανακούφιση των πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας
Daniel. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας του νερού πριν και μετά από ένα πλημμυρικό
γεγονός, καθώς και η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης είναι ουσιώδους σημασίας για τον
μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων στην ποιότητα και την ποσότητα του νερού του υδροφορέα.
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο Οδηγίες για τη διαχείριση των εδαφών και σύντομα θα
ξεκινήσει ενημερωτικές ημερίδες στις πληγείσες περιοχές. Οι οδηγίες αυτές αφορούν στην αποφυγή συμπίεσης
του εδάφους και στη διαχείριση ιζημάτων, φυτικών υπολειμμάτων και διαφόρων υλικών που έχουν μεταφερθεί
στους αγρούς. Για την επίδραση των φαινομένων που επιδρούν στη γονιμότητα του εδάφους ο ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ έχει προχωρήσει σε δειγματοληψίες του εδάφους από 300 αρχικά σημεία, ώστε να προσδιοριστούν οι
επιδράσεις στα νέα επίπεδα γονιμότητας ενώ θα ακολουθήσουν περισσότερες δειγματοληψίες και ενημέρωση
των Γεωργικών Συμβούλων για την καθοδήγηση των παραγωγών ως προς την στρατηγική λίπανσης.
Το Ινστιτούτο Εφαδοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) συνέταξε και απέστειλε στο ΥΠΑΑΤ προπαρασκευατική πρόταση
σχετικά με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπόγειου υδατικού δυναμικού Θεσσαλίας μετά
την πλημμύρα Daniel και αναμένεται η έγκρισή της.
Επίσης, αναφορικά με τα επιφανειακά νερά σας γνωρίζουμε ότι το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών έχει
πραγματοποιήσει μικροβιολογικές αναλύσεις δέκα (10) δειγμάτων νερού από πλημμυρισμένους αγρούς της
Λάρισας σε επιλεγμένες με GPS θέσεις από συνεργείο του ΙΕΥΠ, την περίοδο από 19 έως 20-9-2023 και από την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης μικροβιολογικής επιβάρυνσης
στα δείγματα που εξετάστηκαν.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Καθηγητής Σέρκος Α. Χαρουτουνιάν

Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 111 45 Αθήνα, S (+210) 83.92.000
Γραφείο Διοίκησης
& Γραμματείας ΔΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

Δες επίσης

Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για υπόθεση πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος δύο άλλων ανήλικων σε προαύλιο σχολείου του Βόλου 

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σήμερα (20-02-2024) το πρωί στο Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης ...