Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
trikaladay.gr / Ελλάδα / Επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ σε ανέργους: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων -Τι πρέπει να γνωρίζετε

Επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ σε ανέργους: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων -Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με την επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα:

  • Οι μακροχρόνια άνεργοι που δεν επιδοτούνται μπορούν να λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.
  • Την ενίσχυση την δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που:

α. συμπληρώνουν  στις 30/11/2022 άνω των δώδεκα (12) και έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

β. δεν είναι δικαιούχοι κανενός άλλου είδους παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης από τη Δ.ΥΠ.Α., εξαιρουμένων των παροχών που προέρχονται από τα προγράμματα κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής

γ. δεν  είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος των οικονομικών παροχών που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή του επιδόματος παιδιού

δ. το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 δεν  ξεπερνά τα 14.000 ευρώ για τους άγαμους, σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει, τα 20.000 ευρώ για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί ή τα 23.000 ευρώ για μονογονείς, συν επιπλέον 3.000 ευρώ  για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι  του επιδόματος θα χρειαστούν τους προσωπικούς  τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet για να  υποβάλουν αίτηση.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται με βάση τους ΑΦΜ των πολιτών. Αναλυτικά:

  • Από σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2022 στις 5 μ.μ. έως και τις 15 του ίδιου μήνα στις 23.59 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι πολίτες που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0 και 1
  • Στις 16 Δεκεμβρίου 2022 από τις 00.00 έως τις 23:59 μπορούν να υποβάλλουν  αίτηση οι πολίτες που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2,3,4 και 5
  • Στις 17 Δεκεμβρίου από τις  00.00 έως 23.59 μπορούν να υποβάλλουν  αίτηση πολίτες που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6,7,8 και 9
  • Από τις 18 Δεκεμβρίου στις  00.00 έως  και τις 19 του ίδιου μήνα στις  7 π.μ  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Η ΚΥΑ για το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους

Νωρίτερα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την καταβολή του έκτακτου βοηθήματος  ύψους 250 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Επίσης επισημαίνεται πως η καταβολή του βοηθήματος στους  δικαιούχους μακροχρόνια ανέργους θα γίνει σε πρώτη φάση στις 20 Δεκεμβρίου 2022. Την ημερομηνία αυτή θα πληρωθούν και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του βοηθήματος, δηλαδή οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αλλά και οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, όπως είχε γνωστοποιήσει και πρόσφατα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

Υπενθυμίζεται δε πως ο αρχικός προγραμματισμός του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ήταν να συμπεριληφθούν στο εν λόγω επίδομα και οι μακροχρόνια άνεργοι, ωστόσο στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί στη Βουλή τελικά δεν συμπεριλαμβάνονταν η εν λόγω ομάδα πολιτών και δικαιούχοι του μέτρου ήταν οι ευάλωτοι συνταξιούχοι, οι δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού.

Αναλυτικά  στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Οι προϋποθέσεις

Όπως αναφέρεται στη ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ, η  ενίσχυση ύψους  250 ευρώ  θα δοθεί σε κάθε μακροχρόνια άνεργο που πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) συμπληρώνει την 30ή.11.2022 άνω των 12 και έως  24 μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.,

β) δεν είναι δικαιούχος κανενός άλλου είδους παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης από τη Δ.ΥΠ.Α., εξαιρουμένων των παροχών που προέρχονται από τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής της υποπερ. εε’ της περ. β’ και της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88),

γ) δεν είναι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σύμφωνα με την ΚΥΑ  Δ13/οικ.53923/23.7.2021, των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία της περίπτωσης  ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 και του Επιδόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5),

δ) πληροί κατά το φορολογικό έτος 2021 τις εισοδηματικές προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 19 του ν. 4921/2022  με βάση τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021 όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και ισχύει.

Η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

Η καταβολή πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό της Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων.

Οι δικαιούχοι που κατ’ αρχάς πληρούν την προϋπόθεση α’ και β’ ως άνω,οφείλουν, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Δ.ΥΠ.Α., να δηλώσουν στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα, με δική τους ευθύνη ως προς την ορθότητά του, τον αριθμό του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού και τον διεθνή αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης από τη Δ.ΥΠ.Α., καθώς και την οικογενειακή κατάσταση στην οποία εντάσσονται ως προς την εισοδηματική προϋπόθεση της περίπωσης δ’ ως άνω.

Οι δηλώσεις των δικαιούχων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν.

Η περίοδος καταβολής της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να ολοκληρωθεί σε πρώτη φάση στις 20.12.2022 από τη Δ.ΥΠ.Α. και είναι δυνατή η παράταση αυτής έως την οριστική ολοκλήρωση καταβολής της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

 

 

 

enikos

Δες επίσης

Ηλεία: Ραγίζει καρδιές ο δάσκαλος της 11χρονης Βασιλικής – «Ήταν ένα χαμογελαστό παιδάκι που πάντα σου έδινε αισιοδοξία»

Ακόμη και τους πιο δυνατούς λυγίζουν τα λόγια του κ. Τάσου Τζαμαλή, δασκάλου της 11χρονης Βασιλικής ...