Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
trikaladay.gr / Τοπικά / Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης σε πολλούς δρόμους των Τρικάλων για το RUN GREECE ΤΡΙΚΑΛΑ 2024

Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης σε πολλούς δρόμους των Τρικάλων για το RUN GREECE ΤΡΙΚΑΛΑ 2024

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων κατά την
τέλεση της νέας σειράς αγώνων με την επωνυμία ̈RUN GREECE ΤΡΙΚΑΛΑ 2024 ̈ στην πόλη
των Τρικάλων, την Κυριακή 26/05/2024».

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την Κυριακή 26/05/2024
και κατά τις ώρες 08:00 ́ έως 14:00 ́, τμηματικά κι ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα,
μόνο κατά τη διάρκεια διέλευσης των αθλητών που συμμετέχουν στη νέα σειρά αγώνων με
την επωνυμία ̈RUN GREECE ΤΡΙΚΑΛΑ 2024 ̈, στις κάτωθι οδούς:
α) Στην οδό Βασ. Τσιτσάνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Κολοκοτρώνη και της οδού 21ης Αυγούστου (Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου).
β) Στην οδό Στ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού 21ης
Αυγούστου (Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου) και της οδού Κουτσομηλίων.
γ) Στην οδό Κουτσομηλίων και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Στ.
Σαράφη και της οδού Περάμου.
δ) Στην οδό Πεύκης και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Μυροφύλλου και της οδού Σαρακίνας.
ε) Στην οδό Καλαμάτα και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κανάρη
και της οδού Κοραή.
στ) Στην οδό Κανούτα και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κοραή
και της οδού Ασκληπιού.
ζ) Στην οδό Όθωνος και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ασκληπιού
και της οδού Γαριβάλδη.
η) Στην οδό Γαριβάλδη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Όθωνος
και της οδού Ιακωβάκη.
θ) Στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ιακωβάκη
και της οδού Β. Τσιτσάνη.
ι) Στην οδό Κουτσομηλίων και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Περάμου και της οδού Μυροφύλλου.
ια) Στην οδό Μυροφύλλου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Κουτσομηλίων και της οδού Πεύκης.
ιβ) Στην οδό Σαρακίνας και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Πεύκης και της οδού Μεγάρχης.
ιγ) Στην οδό Μεγάρχης και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Σαρακίνας και της οδού Βαλκάνου.
ιδ) Στην οδό Βαλκάνου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Μεγάρχης και της οδού Σατωβριάνδου.
ιε) Στην οδό Σατωβριάνδου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Βαλκάνου και της οδού Ηπείρου.
ιστ) Στην οδό Ηπείρου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Σατωβριάνδου και της οδού Λάκμωνος.
ιζ) Στην οδό Λάκμωνος και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Ηπείρου και της οδού Κανάρη.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

– Την απαγόρευση στάθμευσης την Κυριακή 26/05/2024 και κατά τις ώρες 08:00 ́ έως
14:00 ́, κατά την διεξαγωγή της νέας σειράς αγώνων με την επωνυμία ̈RUN GREECE
ΤΡΙΚΑΛΑ 2024 ̈, στις κάτωθι οδούς:
α) Στην οδό Βασ. Τσιτσάνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Κολοκοτρώνη και της οδού 21ης Αυγούστου (Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου).
β) Στην οδό Στ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού 21ης
Αυγούστου (Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου) και της οδού Κουτσομηλίων.
γ) Στην οδό Κουτσομηλίων και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Στ.
Σαράφη και της οδού Περάμου.
δ) Στην οδό Πεύκης και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Μυροφύλλου και της οδού Σαρακίνας.
ε) Στην οδό Καλαμάτα και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κανάρη
και της οδού Κοραή.
στ) Στην οδό Κανούτα και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κοραή
και της οδού Ασκληπιού.
ζ) Στην οδό Όθωνος και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ασκληπιού
και της οδού Γαριβάλδη.
η) Στην οδό Γαριβάλδη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Όθωνος
και της οδού Ιακωβάκη.
θ) Στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ιακωβάκη
και της οδού Β. Τσιτσάνη.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, σε συνεννόηση
με το Τ.Τ. Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

Δες επίσης

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Τρικάλων

Ο Πρόεδρος Γιάννης Κουτσονάσιος και τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΕΠ ΝΔ Τρικάλων ανακοινώνουν ότι την Τετάρτη 19 ...