Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023
trikaladay.gr / Τοπικά / Αλαλούμ στη δημοτική αρχή Τρικάλων για την ίδρυση κοινωφελούς επιχείρησης

Αλαλούμ στη δημοτική αρχή Τρικάλων για την ίδρυση κοινωφελούς επιχείρησης

Μπερδεύτηκαν τα στελέχη της δημοτικής αρχής του δήμου Τρικκαίων σχετικά με τη σύσταση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, θέμα που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Τρίτη.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης εγκρίθηκε η σύσταση της επιχδείρησης κατά πλειοψηφία, ενω σύνφωνα με το νόμο “Καλλικράτη” απαιτούνταν η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έτσι ο δήμαρχος Δημ. Παπαστεργίου με την εισήγησή του προς το Δ.Σ που θα συνεδριάσει την προσεχή Πέμπτη ζητά την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και την εκ νέου έγκρισή της.
Η εισήγηση του δημάρχου εχει ως εξής:

«Ανάκληση υπ αριθμ. 395/2015 Απόφασης ΔΣ και λήψη νέας για την Ίδρυση Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Δήμο Τρικκαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το άρθρο 254 του Ν.3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ Α/ 08-06-2006), ο κάθε δήμος μπορεί να συστήσει δημοτική κοινωφελή επιχείρηση.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 253 του ίδιου νόμου «η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής γίνεται μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία, η κατηγορία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 395/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η ίδρυση Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Δήμο Τρικκαίων χωρίς όμως να έχει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ΔΣ, ήτοι 23 θετικές ψήφους.

Κατά την διαλογική συζήτηση που αναπτύχθηκε στην συνεδρίασης της 21-7-2015 προτάθηκε η κατάργηση της θέσης της γενικής Διεύθυνσης .

Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α ι την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 395/2015 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου και την λήψη νέας απόφασης για την Ίδρυση Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Δήμο Τρικκαίων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, η οποία διαφοροποιείται από την προγηγούμενη μελέτη που αναλυτικά συζητήθηκε στης συνεδρίασης της 21-7-2015 μόνο ως προς την κατάργηση της θέσης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δες επίσης

Ανασκόπηση των επισκέψεων κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ στην Π.Ε Τρικάλων (φωτο)

Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και επαφής με την κοινωνία, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ περιόδευσαν σε ...

Αφήστε μια απάντηση