Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής…:

apofasi 1

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

apofasi 2