Συναισθανόμενος, ο κ. Λιούτας, απόλυτα και βαθιά, το άγχος και την ανησυχία των κτηνοτρόφων, υπογραμμίζει έντονα, ότι η ερχόμενη κυβέρνηση της ΝΔ θα αλλάξει τα πράγματα αποφασιστικά.

Εξηγεί ότι θα δοθούν σημαντικά τα κίνητρα για να ενισχυθεί η παραγωγή, όπως είναι ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής στο 9%, έως εισόδημα 10.000 ευρώ, όπως η μείωση του κόστους του ρεύματος, καθώς και φορολογικά κίνητρα για συνεργασίες.

Τη συζήτηση πάντα οι κτηνοτρόφοι οδηγούν στο τεράστιο πρόβλημα της πάρα πολύ χαμηλής τιμής του γάλακτος. Οι άνθρωποι ανακουφίζονται όταν ο Θανάσης Λιούτας τους αναφέρει την πάγια θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αυτό το θέμα θα το λύσει.

Lioutas (1)

Lioutas (2)

Lioutas (3)

Lioutas (4)

Lioutas (5)

Lioutas (6)

Lioutas (7)

Lioutas (8)

Lioutas (9)

Lioutas (11)