Η επιχείρηση, που εδρεύει στην περιοχή των Τρικάλων, διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων στη Θεσσαλία. Παράλληλα έχει στην κατοχή της εργοστάσιο τροποποιημένης ασφάλτου στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, ενώ διαθέτει μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης ασφαλτικών γαλακτωμάτων στον Βόλο.

Η Revoil είναι Ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών η οποία ιδρύθηκε το 1982 και εδρεύει στη Βάρη της Αττικής. Συνεργάζεται με περισσότερα από 500 πρατήρια υγρών καυσίμων και διαθέτει μερίδιο 11% στην Ελληνική αγορά πετρελαιοειδών.

thessaliaeconomy/Λ.Ε.