Από τις πέντε διαγωνιζόμενες παίκτριες, οι τέσσερις είναι από το νομό Λάρισας και η μία από τη γειτονική Καρδίτσα.

Δείτε τις τέσσερις Λαρισαίες παίκτριες:

Ποιές είναι τέσσερις Λαρισαίες που συμμετέχουν στο Shopping Star αυτής της εβδομάδαςΠοιές είναι τέσσερις Λαρισαίες που συμμετέχουν στο Shopping Star αυτής της εβδομάδαςΠοιές είναι τέσσερις Λαρισαίες που συμμετέχουν στο Shopping Star αυτής της εβδομάδαςΠοιές είναι τέσσερις Λαρισαίες που συμμετέχουν στο Shopping Star αυτής της εβδομάδας