Τετάρτη, 3 Ιούνιος 2020
trikaladay.gr / Τοπικά / Νέα ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων για την πρόσληψη μηχανικού

Νέα ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων για την πρόσληψη μηχανικού

Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων προτίθεται να προσλάβειΠολιτικόΜηχανικό ΑΕΙως ΤεχνικόΣύμβουλο για τις ανάγκεςχορήγησηςΑδειώνΊδρυσης και Λειτουργίαςφορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ,με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, τα κάτωθι :

Α) Υπεύθυνη δήλωσηότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Β) Πιστοποιητικόπου εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίονα προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προςτις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Δεκτές προσφορές σε φακέλους στα γραφεία του Συλλόγου
(Βύρωνος 17 Τρίκαλα) έως07/10/2019 και ώρες 9:00 έως 13:00.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης, μέσω τηλ. ή email.

Για διευκρινήσεις σχετικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2431028805.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΤΡΟΥΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ

Δες επίσης

Ανεμογεννήτριες: Μικρό το όφελος, μεγάλη η καταστροφή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Τρίκαλα την Παρασκευή 5/6

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία ανεμογεννητριών (Α/Γ) είναι απίστευτα ασήμαντη ενώ η καταστροφή ...