Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019
trikaladay.gr / Τοπικά / Η Κωνστάντιος Σχολή Καλαμπάκας μετατρέπεται σε χώρο συλλογής εικόνων και κειμηλίων της Μητροπόλης

Η Κωνστάντιος Σχολή Καλαμπάκας μετατρέπεται σε χώρο συλλογής εικόνων και κειμηλίων της Μητροπόλης

Πρόκειται για ένα μοναδικό κτήριο που βρίσκεται κοντά στο Επισκοπείο Καλαμπάκας και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μνημεία της γύρω περιοχής (ναΰδρια ) , θα αποτελέσουν μια καλή πρόταση για επισκέπτες και ντόπιους.

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης αλλά και διεξαγωγή του συνοπτικού Διαγωνισμού , με συνολικό προϋπολογισμό 70 χιλιάδες ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αποφάσισε:

ΥΠΟΕΡΓΟ: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

προϋπολογισµού εργασιών 56.451,61 € και Φ.Π.Α. 13.548,39 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισµού

70.000,00 €
όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ήτοι την έγκριση των τευχών:

α. ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας β. Τεχνική Περιγραφή

γ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ. Τιµολόγιο Μελέτης

ε. Προϋπολογισµό µελέτης

στ. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς

-Την έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού, µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, και σύµφωνα µε τους όρους της ανωτέρω ∆ιακήρυξης.
-Την εξουσιοδότηση στην προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων για τον ορισµό, µε πράξη της, τυχόν νέων ηµεροµηνιών διεξαγωγής επαναληπτικής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, καθώς και την διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης έγκυρων οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων.

πηγη: stagonnews

Δες επίσης

Δυο άλογα περιφέρονται στην περιοχή του Μύλου Ματσόπουλου

Δυο καφέ μεγαλόσωμα άλογα κυκλοφορούν στην περιοχή του Μύλου Ματσόπουλου, τα οποία προφανώς έφυγαν από ...