Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας της Δ1 τάξης του 27ου δημοτικού σχολείου για 14 ημέρες, μέχρι τις 28 Οκτωβρίου, ενώ έκλεισαν και δύο τμήματα (Β1 και Β2) του 4ου Λυκείου Τρικάλων μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.