Πέμπτη, 16 Ιούλιος 2020
trikaladay.gr / Επιχειρηματικότητα / Χαμός στο Επιμελητήριο Τρικάλων για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Χαμός στο Επιμελητήριο Τρικάλων για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Πλήθος επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Τρικάλων, όπου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για τα νέα επενδυτικά προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ με ποσοστό επιδότησης έως και 100%, που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του προέδρου του Επιμελητηρίου Β. Γιαγιάκου και ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων, από τους Παπαδούλη Απόστολο και Βενετσάνο Παναγιώτη.
Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και ανέργους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.
Τα τέσσερα προγράμματα είναι:
– «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» που στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50 εκ. € και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
– «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» που αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120 εκ. € και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ. Το ποσοστό Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.
– «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 130 εκ. € και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
– «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70 εκ. € και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Δες επίσης

Κορονοϊός: Ποιες επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές έως και 26 Ιουλίου

Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074/11.7.2020) σχετικά με τις επιχειρήσεις που θα ...

Αφήστε μια απάντηση