Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019
trikaladay.gr / Επιχειρηματικότητα / ΑΚΕΘ Τρικάλων: Νέο πρόγραμμα για 6.650 ανέργους έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού

ΑΚΕΘ Τρικάλων: Νέο πρόγραμμα για 6.650 ανέργους έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού

Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης/Έργου με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Το πρόγραμμα αφορά 6.650 ανέργους είτε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ είτε Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό συνολικής διάρκειας 420 ωρών. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται ως εξής: α) Για μεν τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ β) για τους αποφοίτους υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248€. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων αρχίζει από 11/03/2016 και λήγει την 10/04/2016 και ώρα 24:00. Απαραίτητα δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο ΑΚΕΘ: • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου • ΙΒΑΝ (στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος) • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014). • Αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας (αν υπάρχει) στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ. • Αντίγραφο του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει) • Πιστοποιητικό/α γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχει)
Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν :
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, δηλαδή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το ελληνικό
δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που επέλεξε ο ωφελούμενος.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες ΣΤΑΚΟΔ 08: 49, 50, 51, 52, 55, 56, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93 και 94.
Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να προσλάβει για πρακτική άσκηση θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της. Συγκεκριμένα:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
1 – 5
Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων
6 – 10
Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων
11 – 50
Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων
51 – 70
Έως 35 Άτομα
71 – 250
Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων
251 – 418
Έως 125 Άτομα
> 418
Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ, www.aketh.gr , τηλ:2431024697.

Δες επίσης

Black Friday 2019: Πότε πέφτει φέτος η ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων

Απαντες περιμένουν την Black Friday, την ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων που δημιουργούν πανικό και ουρές ...

Αφήστε μια απάντηση