Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020
trikaladay.gr / Τοπικά / 14 προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων

14 προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιας απασχόλησης και
συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων
όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα Α :
ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ανά κωδικό θέσης )
Κωδικός
Θέσης
Φορέας/Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια
Σύμβασης
Αριθμός
Ατόμων
101 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕ – Καθηγητών Μουσικής
με ειδικότητα πιάνουανώτερων
θεωρητικών –
Δ/νση χορωδιών και
διδασκαλία αρμονίου
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
102 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕ – Καθηγητών μουσικής
με ειδικότητα στο τρομπόνι
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
103 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕ – Καθηγητών μουσικής
με ειδικότητα στο φλάουτο
και
Εφόσον η θέση δεν
καλυφθεί από υποψήφιο
της ανωτέρω κατηγορίας:
ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα στο φλάουτο
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
104 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕ
– Καθηγητών μουσικής
με ειδικότητα στη Δ/νση
Συμφωνικών Ορχηστρών
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
105 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕ
-Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα μονωδίας και
Εφόσον η θέση δεν
καλυφθεί από υποψήφιο
της ανωτέρω κατηγορίας:
ΤΕ
-Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα μονωδίας
Έως εννέα (9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
10
6 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕ
– Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα βιολιού
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
107 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕ
– Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα βιολοντσέλου
Έως εννέα (9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
108 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕ
– Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα βιολιού
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
109 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕ
– Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα τρομπέτας
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
110 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕ
– Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα κλαρινέτου
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
111 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕ
– Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα σαξοφώνου
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
112 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕ
– Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα πιάνου
– ανώτερα
θεωρητικά και Δ/νση
Μουσικών Συνόλων
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
113 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕ
– Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα ηλεκτρική κιθάρα
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
114 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΕ – Καθηγητών μουσικής με
ειδικότητα σύγχρονων
κρουστών-ντράμς
Έως εννέα
(9) μήνες
από την
ημερομηνία
πρόσληψης
1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ( ανά κωδικό θέσης )
Κωδικός
Θέσης
Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα ( τυπικά και τυχόν πρόσθετα
προσόντα )
101 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
2. Πτυχίο αρμονίας
3. Πτυχίο αντίστιξης
4. Πτυχίο πιάνου αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
5. Καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συμμετοχή σε χορωδίες και Δ/νση χορωδιών ).
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή μουσική σχολή στη
Δ/νση Χορωδιών και σε τμήματα ομαδικού αρμονίου.
102 1 . Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Μουσικών σπουδών της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
2. Πτυχίο ή Δίπλωμα τρομπονιού αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα.
103 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Μουσικών Σπουδών με ειδικότητα
φλάουτου της ημεδαπ
107 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα βιολοντσέλου αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.
4. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα
108 1. Δίπλωμα βιολιού αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα
4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα.
109 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα τρομπέτας αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.
4. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα.
110 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα κλαρινέτου αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης.
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.
4. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα.
111 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα σαξοφώνου αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.
4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα.
112 1. Πτυχίο Πιάνου
2. Πτυχίο Αρμονίας
3. Πτυχίο Αντίστιξης
4. Πτυχίο Φυγής
5. Πτυχίο ενοργάνωσης πνευστών αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
6. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης.
7. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα σε Δ/νση Μουσικών Συνόλων.
113 1. Πτυχίο Αρμονίας
2. Πτυχίο Αντίστιξης
3. Πτυχίο Φούγκας αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
4. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
5.Εμπειρία με βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα ως
καθηγητής στην ηλεκτρική κιθάρα
6.Καλλιτεχνική Δραστηριότητα
114 1. Βεβαίωση σπουδών από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα
2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
3. Εμπειρία με βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα
στη διδασκαλία σύγχρονων κρουστών
3. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Όλων των κύριων προσόντων όπως αναφέρονται και με τη σειρά που ορίζονται ανά
ειδικότητα παραπάνω,
2. Με τον συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας των υποψηφίων σε Ωδεία και
3. Με συνέντευξη και ακρόαση ενώπιον της τριμελούς επιτροπής ( μετά το πέρας της
δεκαήμερης προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων κατόπιν
τηλεφωνικής πρόσκλησης
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Να είναι α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ)
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως
Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους
(ν.δ.3832/1958).
Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι
γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της
επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.
1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β)
Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω
επιπέδων:
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη
Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι
ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει
προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από
σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 ( Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση ) του Ν.3584/07 ( ΦΕΚ143/Α/28.06.2007 ).
5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν
εκπληρώσει στις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση αναφέροντας ρητά τον κωδικό της
θέσης που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά :
1. Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων
εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική
προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ.
αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο
όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των
ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης,
πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.
2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (όπου απαιτούνται) και σε περίπτωση
που το πτυχίο προέρχεται από ιδιωτικό φορέα, φωτοτυπία από φωτοαντίγραφο
επικυρωμένο από δικηγόρο. Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται
αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται :
α ) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άνδρες ) ή η νόμιμη
απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή
στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν
τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
β ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα
στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω
παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα
ή κακούργημα.
4. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας – προϋπηρεσίας :
Ως διδακτική εμπειρία – προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση ως μόνιμος υπάλληλος ή
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε αναγνωρισμένα
Ωδεία ή Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού και σε καθήκοντα συναφή
προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη
λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία
επιλογής. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός έγκρισης πρόσληψης του
Υπουργείου Πολιτισμού ( για τα αναγνωρισμένα τμήματα).
α. Για τους εργαζόμενους του Δημοσίου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε Ωδεία ή Μουσικές Σχολές του Δημοσίου ή των
ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία
να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε, η χρονική διάρκεια της παροχής της και
ο αριθμός έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού.
β. Για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα:
1. Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου,
όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού.
2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισης.
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε
Δημόσιο ή ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
Εάν δεν συνυποβληθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών
τυπικών προσόντων, ο υποψήφιος τίθεται αυτομάτως εκτός διαδικασίας και η αίτησή του
απορρίπτεται.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως είτε,
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες (ΔευτέραΠαρασκευή)
και ώρες από 8.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Τρικκαίων,
Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού,
Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης, υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα ( τηλ. Επικοινωνίας
2431 351 182 )

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της
προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα των Τρικάλων.
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ο έλεγχος των τυπικών, ειδικών και επικουρικών προσόντων των υποψηφίων, η
επιλογή των μεταξύ αυτών καταλληλότερων, η κατάταξη των επιλεγόμενων κατά αξιολογική
σειρά, η συνέντευξη και η ακρόαση θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που
συγκροτήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 524/1980.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους.
Η πρόσληψη των επιτυχόντων καθώς και το σύνολο ωρών διδασκαλίας που θα τους
ανατεθούν, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και σύμφωνα με τις
ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε Τμήμα ή Σχολή.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/17-6-1980
στον τοπικό τύπο.
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων, στην ιστοσελίδα του
Δημοτικού Ωδείου www.dοtrik.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων
www.trikalacity.gr
3. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο

Δες επίσης

Εθελοντική αιμοδοσία από τον Αθλητικό Ομιλο «Απόλλων Λυγαριάς»

Ο Αθλητικός Όμιλος «ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΓΑΡΙΑΣ» σε συνεργασία με την Κοινότητα Λυγαριάς στα πλαίσια της κοινωνικής ...